gedachteniszondag

Gebed bij Gedachteniszondag

Hemelse Vader, Heer van al wat leeft,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U
God van levenden en van doden –
denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij U aan.

Wij danken U 
voor wat U schonk in wie van ons ging –
onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren,
aan goed en kwaad: 
hartverwarmende woorden, liefdevolle daden,
maar ook tekorten en gebreken,
wel en wee, voor- en tegenspoed.

Wij bidden U: dat de dood
ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen,
dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen
als fakkels in een donkere nacht;
dat niet de vrieskou van de dood
maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan.

Hemelse Vader, God van al wat leeft,
in Uw hoede schuilen wij – berg ons
in de palmen van Uw hand 
ter wille van Uw Zoon die de opstanding en het leven is.


Op zondag 14 november werden door ds.Jils Amesz de namen genoemd van hen die we dit jaar los hebben moeten laten.
Zo waren zij opeens weer even heel dichtbij. Waren er herinneringen, gedachten en emoties waar ruimte voor was.
Herinneringen aan het leven samen.
Goede, intense en gelukkige momenten. Herinneringen aan het overlijden.
Misschien nog aan het leven dat onaf was. Zo onverwacht dat we het nog steeds niet kunt bevatten.
Vandaag klonken hun namen, als teken van bestaan.Zodat zij niet vergeten worden.
Maar ook, zodat we naar elkaar kunnen omzien, er voor elkaar kunnen zijn.
We geloven dat de dood niet het einde is, dat het leven verder gaat. Maar ook dat er een dag komt dat er
geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen verdriet, geen ziekte, geen gebrokenheid.

zie ook de foto's in het fotoalbum
terug