de kerk

Covid-19Sinds 25 september zijn veel coronamaatregelen afgeschaft.
Daardoor zijn ook de beperkingen, die golden bij onze kerkdiensten, grotendeels opgeheven.
We volgen daarbij de adviezen van Protestantse Kerk in Nederland met ingang
van heden zoals besproken op de kerkenraad van 7 oktober.

Concreet gaat het om de volgende punten:
  • Er is geen corona toegangsbewijs nodig.
  • Wel graag uw handen reinigen bij binnenkomst.
  • Jassen mogen weer op de kapstok opgehangen worden.
  • In de kerkzaal vervalt de 1.5m afstand. Wel moet iedereen gepaste afstand houden van elkaar. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die toch liever nog de 1.5m handhaven, blijven de stoelen in de achterzaal van de kerk op 1.5m afstand staan. In de voorzaal staan de stoelen weer in rijen.
  • Let op de instructies van de koster bij het verlaten van de kerkzaal.
  • Koffiedrinken na de dienst is ook weer mogelijk! Per 1 november is er weer op de 1e en 3e zondag van de maand koffie en thee na de dienst.
  • Collectevazen blijven zoals voorheen bij de uitgang van de kerkzaal staan.
  • Zingen in de kerk was al weer volledig toegestaan.

We hopen u/jou zondag (weer) te ontmoeten.
Van harte welkom!
terug