Liturgische bloemschikking Advent


Elke zondag gaat het over één van deze vrouwen.
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
De tafel is bedekt met jute, maar steeds komt daar meer groen mos op, totdat er geen jute meer is te zien.
Aan de rand van de tafel verandert elke week iets.


Op 1e advent gaat het over Batseba.
Ze kreeg te maken met misbruik, moord en plotseling leed.
Langs de rand van de tafel zien we paarsrode bloemen. Kleur van de rouw.
Batseba verloor haar man. Er zijn ook gele bloemen.
Geel is een koninklijke kleur.
Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
God geeft haar leven een nieuwe wending. Hoe hoopvol is dat! 

2e Advent. 
Eén van de dragers van de tafel is Ruth.
Zij kwam met Naomi naar Bethlehem, "want" zei ze: "waar u bent daar zal ik zijn, uw God is mijn God".
Het geloof van Ruth zit diep. Het helpt haar bij gehoorzaamheid en doorzettingsvermogen.
De tafel is nu voor 50% met mos bekleed.
Ĺangs de rand van de tafel zijn korenaren.
Ruth kwam in het broodhuis Bethlehem.
Naalden van de pijnboom verwijzen naar het verdriet van Naomi en Ruth.
Maar er komt ook vreugde.
God geeft Ruth, de buitenstaander, een plek in zijn familie.
Met het oog op Jezus.


3e Advent.
Deze zondag is Rachab één van de dragers van de tafel .
Rachab woont in Jericho. Ze heeft het "oudste beroep van de wereld".
Ze hoort verhalen over de God van Israël, die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt.
Rachab verlangt naar een nieuw leven. Ze wil geloven in die machtige God van liefde, van vergeving en bevrijding.
Rachab laat de verspieders uit Israël via een rood koord over de stadsmuur, die de buitenmuur van haar huis is, ontsnappen.
Niet zonder de belofte dat haar huis en familie gespaard zullen blijven.
Het rode koord blijft zichtbaar en de belofte wordt vervuld.
In de schikking is nu 75% van het tafelblad groen van het mos.
Aan de rand van de tafel rode Malusappeltjes en vleugeltjes van de Es.
Rood is de kleur van liefde, gevaar en pijn. De vleugeltjes verbeelden dat Rachab haar oude leven verlaat en een nieuw leven begint.
Ook zij krijgt een plaats in het voorgeslacht van Jezus. God komt iedereen nabij. 

4e Advent
De 4e drager van de tafel is Tamar.
Tamar verliest 2 mannen en wordt daarna door haar schoonvader Juda weggestuurd.
Hij komt zijn beloften niet na en Tamar voelt behalve rouw zich wegzakken in langdurige hopeloosheid en eenzaamheid.
Dan bedenkt ze een list en wordt ze toch nog zwanger.
In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar.
Ook Tamar mag tot zijn voorgeslacht horen. En Juda erkent zijn schuld.
Het blad van de tafel is nu helemaal groen van het mos.
Er zijn gedroogde, pluizige pluimen  langs de rand. De afhangende rand is langer dan de andere randen als symbool van versluieren.
Er is ook roze te zien want de pijn van Tamar is verzacht doordat ze toch nog zwanger werd.
Het licht brak door haar pijn heen. Alle 4 kaarsen branden.
Het is bijna Kerst. God is ons allen nabij.

Kerstfeest. Stralend Licht!
Vandaag gaat het over Maria. Ze was nog niet getrouwd maar toch zwanger en niet van haar verloofde.
En dan moet ze ook nog een lange reis van 140 km. maken met haar bolronde buik.
Maar Maria moppert niet. Ze hoort nog het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar
leven zal komen. Die blijde boodschap raakt haar hart.
En in een stal krijgt ze haar eerste kindje, een zoon: Jezus!.
Ze legt hem in doeken in een voederbak omdat er in het gastenverblijf  geen plaats voor hen was.

Het wachten is voorbij. De 4 grote kaarsen in de schikking branden. Er omheen 7 kleinere lichten.
7; in de bijbel een heilig getal, het getal van de volmaaktheid.
Er zijn witte rozen en andere witte bloemen. In een oud kerstlied wordt al van een roos gesproken.
Wit is de kleur van eenvoud, reinheid, vreugde en feest.

Naast de schikking staan 5 Matrosjka's, in elkaar passende popjes gemaakt in Rusland.
Het zijn de vrouwen Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria met het Kind. Matrosjka is een
Russisch woord en betekent "Moeder".
Deze popjes zijn beschilderd door een kunstenares uit Oekraïne.
Hoe treffend in deze tijd: Rusland en Oekraïne die samen over de bijbel verhalen.
 
terug

Agenda

Verhuur cursus geestelijke groei

do 02 feb 2023 om 19:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 03 feb 2023 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 05 feb 2023 om 10.00 Zondagsdienst

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv