extra collectes veertigdagentijd 2022


Zondag 6 maart Boterham Diaconessen in Rwanda 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. 
Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is
niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen
op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken.
Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

Zondag 13 maart Boterham Kerk zijn doe je met elkaar  

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen?
Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in Nederland in hun diaconale taak om van
betekenis te zijn in hun omgeving. 

Zondag 20 maart Boterham Straatkinderen in Yogyakarta 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.
Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang.
Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs.
Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun
ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden.
Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 

Zondag 27 maart Boterham Kliederkerk  

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof.
In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties.
Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen,
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats
van geloof, hoop en liefde. 

Zondag 3 april Boterham Zorg voor ouderen en kinderen in Moldavië 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.
In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel.
Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk.
Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten
en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid. 

Zondag 10 april Boterham Jongerenwerk PKN 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge.
Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk,
leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen.
Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de
vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de
PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 

 

 
terug

Agenda

Verhuur cursus geestelijke groei

do 29 sep 2022 om 19:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 30 sep 2022 om 09:30 uur

Moderamen kerkenraad vergadering

vr 30 sep 2022 om 13:30

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv