groen weekend


Gesprekskring : “Groen Geloven”

In onze westerse wereld staan we behoorlijk ver van de natuur. Natuurlijk wandelen we wel eens in het bos,
maar met die relatie bedoelen we dat je zelf natuur bent en er volkomen afhankelijk van bent: je adem,
je voedsel, een leefbaar klimaat.
Meer leren over de rijkdom van de schepping en over ingeweven ritmes helpen om je leefstijl er meer op aan te
laten sluiten en beter te luisteren naar wat je lichaam aangeeft.
De natuur laat veel zien van wie God is. Versta je de kunst om ervan te genieten, ergo om wat je doet genietend te doen?
Hoe maak je tijd voor wat je echt belangrijk vindt in het leven?


Werkgroep V&T nodigt u graag uit om - als voorbereiding naar het Groene Wingerd Weekend - daarover
met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van het boek “Groene Theologie”
geschreven door de theologe Trees van Montfoort.

Op zaterdag 26 maart houdt zij om 14.00 u in de Wingerd een lezing en workshop over “Groen Geloven".
In haar boek herleest de schrijfster de Bijbelverhalen met een frisse en groene visie.
Zij stelt de vraag welke bijdrage kan de theologie aan het gesprek over ecologie leveren.
Wat is de stem van de theologie in de maatschappelijke discussie?Samen met belangstellende gemeenteleden wil ik op zoek gaan naar
wat groene theologie of ecotheologie voor ons betekent in denken en doen.
De eerste samenkomst van de kring is dinsdagavond 15 maart om 20.00 uur in de Wingerd.

Opgave en informatie , 
Jils Amesz, 
ds@wingerdkrimpen.nl of 06 391 39 391.

 
terug

Agenda

Verhuur cursus geestelijke groei

do 29 sep 2022 om 19:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 30 sep 2022 om 09:30 uur

Moderamen kerkenraad vergadering

vr 30 sep 2022 om 13:30

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv