Jaarthema 2021-2022


‘Uw Koninkrijk kome’ is het thema van deze startzondag 2021.

Dat thema sluit aan bij het jaarthema
‘Van U is de toekomst                                          .
De woorden zijn afkomstig uit een bewerking van het
Onze Vader door Huub Oosterhuis,
met als titel ‘Onze Vader verborgen’. 

GebedOnze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,                       
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Huub Oosterhuis

terug