de kerk

Covid-19We mogen voorzichtigaan weer!

Op basis van de laatste persconferentie én het uitgebrachte advies van de
PKN gelden de volgende aanpassingen: 
  1. Met ingang van zondag 23 januari kunnen gemeenteleden de kerkdienst weer bezoeken. Maximum 30 personen (excl. max 10 “personeel”); let op de aanwijzingen van de koster. 
  2. Jassen worden meegenomen naar de kerkzaal; mondkapjes blijven verplicht bij verplaatsen door het gebouw.
  3. Overal blijft de anderhalve meter afstand noodzakelijk. Er wordt geen koffie/thee geserveerd na de dienst.
  4. Ook bij het verlaten van de dienst houden we ook afstand van elkaar. Handhaving gebeurt door de koster en de dienstdoende ambtsdragers, maar vooral door sociale controle!
  5. We werken met een reserveringssysteem voor de dienst. Aanmelding kan in de week voorafgaand aan de dienst tot zaterdagavond, 18.00 uur via e-mail scriba@wingerdkrimpen.nl of telefonisch bij de scriba (Hannie de Bos),tel. 0180-443101.
  6. Na aanmelding voor de dienst ontvangt u een reactie of u ook daadwerkelijk kunt komen. In de diensten is ingetogen zingen toegestaan.
  7. Lest best: wie klachten heeft, blijft thuis.
Komende week zullen we nog geen verder activiteiten beginnen, maar na de
volgende persconferentie (op 25 januari) is er wellicht weer meer mogelijk.
We hopen met elkaar van harte dat we volgende week weer iets "verder open" kunnen gaan.Jacqueline Snijders
Voorzitter kerkenraad
 
 
terug