Paasgroetenactie 2022


Landelijke Paasgroetenactie PKN

Ook dit jaar organiseert de Protestantse kerk een Paasgroetenactie voor gevangenen.
Tijdens een zondagse kerkdienst voor Pasen ontvangen gedetineerden een paasgroetenkaart.

Zondagen 27 februari en 6 maart kunt u één of meerdere kaarten meenemen uit de Wingerd.
Er zijn Engelstalige enkele kaarten waarop u een groet kunt schrijven en uw naam.
Er zijn verder dubbele Nederlandstalige kaarten. Op een daarvan schrijft u een groet en uw naam, op de andere plakt u een postzegel (deze kan de gedetineerde zelf naar iemand sturen).
We vragen u uiterlijk donderdag 10 maart de ondertekende kaarten te bezorgen bij Adri Slingerland (Fresia 187)
of bij Leonie van der Hoek  (Rode Klaver 32).
Wij sturen alle kaarten dan in één enveloppe naar de PKN in Utrecht die de kaarten verspreidt.

Bent u deze zondagen niet in de kerk, maar wilt u wel meedoen? Adri en ik kunnen ook wat kaarten bij u bezorgen. Stuurt u dan een mailtje met het gewenste aantal enkele of dubbele kaarten, uw naam en adres naar lvdhoek@protonmail.com of slingeroud@gmail.com

We hopen op een succesvolle actie! Mede namens Adri,
Leonie, diaken
terug

Agenda

Verhuur cursus geestelijke groei

do 29 sep 2022 om 19:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 30 sep 2022 om 09:30 uur

Moderamen kerkenraad vergadering

vr 30 sep 2022 om 13:30

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv