thema avond Raad van Kerken


Thema-avond Raad van Kerken – ‘Van U is de toekomst’ en de oecumene

Op woensdag 17 november 2021 is er in de Rank een gezamenlijke avond vanuit de Raad van Kerken rond het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, Dr René de Reuver zal een inleiding houden over ‘Van U is de toekomst’– wat betekent dat voor de plaatselijke kerken, in oecumenisch perspectief?

Pastoor Huub Flohr (RK De Bron) zal een eerste reactie geven en daarna gaan we met elkaar en de inleider in gesprek.
De toekomst van de kerk, dichtbij en ver weg is een belangrijk onderwerp en we hopen, dan ook velen, ouderen en jongeren te kunnen verwelkomen.
Deze avond begint om 20.00 uur en welkom vanaf 19.30 uur!

Voor nadere informatie:
Ds Machiel van der Giessen voorzitter Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel Tel: 06 – 51 742 197 mail: mdvandergiessen@freeler.nl
 
terug