Veertigdagentijd 2023

Zondag 26 maart    

In de Boterham kunt u deze zondag geven voor Bangladesh.
Veel jongeren in Bangladesh hebben moeite om werk te vinden.
Opleidingen sluiten vaak niet aan
bij wat de arbeidsmarkt vraagt.
Zo is er bijvoorbeeld een groot te kort aan goed opgeleide vakmensen,
en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Samen met een lokale partnerorganisatie gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk.
Zij zullen een leer-werktraject volgen
en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden,
zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Het bankrekeningnummer is: 
NL98RABO0351902651
ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente
Krimpen a/d IJssel.

Graag vermelden om welke collecte het gaat. 
terug

Agenda

Klusploeg

ma 27 mrt 2023 om 13:00 uur

FilmPlus

ma 27 mrt 2023 om 19:30 uur

Groothuisbezoek

ma 27 mrt 2023 om 20:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv