vernieuwde BijbelvertalingVond u het ook zo bijzonder dat enige tijd geleden de NBV door Rieuwerd Buitenwerf aan koning Willem Alexander werd overhandigd? Hij deed dat in zijn hoedanigheid van directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Rieuwerd, zoon van onze medegemeenteleden Hadewey en Johannes, gaat af en toe voor in De Wingerd.
Genoeg aanknopingspunten dus voor de werkgroep Vorming en Toerusting om te vragen of hij een presentatie zou willen verzorgen, waarbij een aantal aspecten van de NBV21 aan de orde komen.

Wat zijn de uitgangspunten bij zo’n NBV? Zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijven of je aanpassen aan de veranderingen waaraan de Nederlandse taal altijd blootstaat?
Deze en andere vragen staan centraal in zijn presentatie.

Helaas is wegens de toegenomen besmettingen de presentatie geannuleerd en zal op een andere datum gehouden worden. 
Zodra deze datum bekend is vindt u dit op onze website. Namens V&T, Jilles Scheurwater
jhscheurwater@live.nl
 
terug