de kerk

Covid-19

 
Nu de overheid de maatregelen rondom de coronapandemie voor een belangrijk deel heeft afgeschaft, heeft ook de PKN een nieuw advies voor de kerken opgesteld.
Daarin staat:”
  • Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal  kerkgangers worden  bepaald.
  • In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
  • Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin”.

 

We zijn natuurlijk heel blij dat de regels ook voor onze kerkdiensten verruimd worden en willen daar dan ook dankbaar gebruik van maken.
Omdat we beschikken over voldoende ventilatie gaan we vanaf zondag 4 juli de geboden ruimte alsvolgt invullen:

  • We laten de mondkapjesplicht vervallen
  • We maken de samenzang weer gedeeltelijk mogelijk, te beginnen met het intredelied, de slotzang en het "Amen"na de zegen. De overige liederen zullen worden voorgezongen door enkele zangers/zangeressen. Als de coronapandemie zich vervolgens positief blijft ontwikkelen, kunnen we over enkele weken overstappen naar volledige samenzang. 
  • We houden ons aan de basisregels( afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten)
  • De stoelen in de kerkzaal blijven op 1,5 meter afstand staan( zoals nu)
  • De collecte blijft voorlopig nog middels de collectevazen in de hal. 
terug