Vorming en Toerusting

Actuele aankondigingen
 • 20 maart om 20.00 uur leeskring “Halik” in de Wingerd
 •  
 • 23 maart om 20:00 uur in de Wingerd: Huib Neven over de Kruiswegstaties
 •  
 • 27 maart Filmplus met de Film El Houb in de Wingerd om 19:30 uur. Een Nederlands film, die speelt in Rotterdam, met een Marokkaanse titel. Het is het indrukwekkende verhaal over een Marokkaans-Nederlandse jongen, die eindelijk aan zijn (traditionele) omgeving durft te vertellen dat hij homoseksueel is.
 •  
 • 30 maart om 20:00 uur: Rondleiding Kruiswegstaties in de Bron  (Jan Toorop)

Jaarprogramma 2022-2023

                   

INHOUDSOPGAVE 

1   VOORWOORD
 
2   Jaarthema "Aan Tafel"
 • Startzondag ‘Aan de tafel van verbinding’                
 • Vier themabijeenkomsten                     
 • Aan tafel met vluchtelingen                    
3 Gesprekskringen en meditatie 
 • Spiritgroep                    
 • Meditatiegroep                    
 • Gesprekskring Bijbel lezen en levensvragen – nieuw!                  
4. Boekbesprekingen
 •  Passie voor lezen                    
 • Groene Theologie (Trees van Montfoort)                    
 • Geduld met God (Halik)    
5   Thema-avonden en sprekers
 • ‘Goed einde’- met Michaël Kevenaar en Marinus vd Berg        
 • Augustinus - Kees Lafeber                    
 • Kruiswegstaties – met Huib Neven over de staties en bezoek aan de Bron
6   Andere activiteiten 
 • Taizé avondgebed                    
 • Seizoenswandelingen                    
 • Zinwandelingen                    
 • Kliederkerk
   

1 VOORWOORD

De zondagse preek is één ding, maar vele Wingerdleden willen ook door de weeks aan de slag met geloofs- en levensvragen: leren, mediteren en discussiëren.
Het programma biedt breedte en diepte. Allereerst sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN: ”Aan Tafel”.
Er zijn vier themabijeenkomsten over liturgie met veel aandacht voor “De Maaltijd van de Heer”.
Wij proberen ook aan tafel te gaan met vluchtelingen in onze woonplaats, mogelijk in samenwerking met de diaconie.

Franciscus van Assisi biedt inspiratie bij het onderwerp duurzaamheid, men kan deelnemen aan gepassioneerde boekbesprekingen of dieper ingaan op het werk van theologen uit de 4e (Augustinus) of de 22e eeuw (Tomas Halik) en er zijn gesprekskringen over bijbel lezen en Groene Theologie.

In het najaar is er een tweeluik over het onderwerp “Goed einde/aandacht voor de dood” (5 en 12 oktober) en in de lijdenstijd volgt een tweeluik over de Kruisweg Staties (23 en 30 maart 2023).
Er zijn avondgebeden en wandelingen (waarvan sommige in stilte) en we proberen na corona de kliederkerk weer op te starten.
U vindt het allemaal in het programma hieronder Zegt het voort

De doelgroep voor dit programma beperkt zich niet tot de Wingerd.
Breng het gerust onder de aandacht van buren, vrienden en bekenden en leden van andere kerken in Krimpen en daarbuiten.

Feedback
De Werkgroep houdt zich aanbevolen voor reacties, suggesties en voorstellen voor nieuwe activiteiten, onderwerpen en sprekers.
U vindt de namen van de werkgroep leden hieronder.

FilmPlus
Gedurende ongeveer vijftien jaar was FilmPlus een belangrijk element van het Wingerd programma Vorming en Toerusting.
Vanwege het recente overlijden van de mentor, Ds. Anton Schipper, is er dit seizoen geen FilmPlus.
We zijn Ds. Schipper en de andere leden van het FilmPlus team, Jan de Witte (helaas overleden) en Evert Barreveld, zeer erkentelijk voor al het moois dat ze ons in de vorm van veel interessante films hebben gebracht.
Gegeven de grote belangstelling voor FilmPlus, gaan we zoeken naar mogelijkheden om het, mogelijk in een andere vorm, voort te zetten.
Suggesties hiervoor zijn welkom.

Werkroep Vorming en Toerusting van de Wingerd,
Jils Amesz
Jilles Scheurwater
Jacqueline Snijders
Dingena Staal
Berend Wierenga
vormingentoerusting@wingerdkrimpen.nl

2 Jaarthema "Aan tafel" 

STARTZONDAG ‘AAN DE TAFEL VAN VERBINDING’
Het nieuwe seizoen zijn wij feestelijk begonnen met het startweekend op 3 en 4 september. Het thema van de dienst was “Aan de tafel van verbinding”. Wij sluiten dit seizoen aan bij het landelijke jaarthema van de PKN “Aan tafel!”
Meer over het jaarthema kunt u lezen op de website van de PKN:https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/

Een jaar lang gaan we aan de slag met het begrip maaltijd. Dat begint spiritueel en eindigt heel concreet: van bezinning op het heilig avondmaal tot het organiseren van een gemeentemaaltijd en tafelgesprekken.
Wie weet wat er nog voor creatieve ideeën ontstaan dit seizoen.

Op de voorkant van dit boekje ziet u een foto van gemeenteleden aan tafel bij het theehuis na een mooie, inspirerende wandeling door Arboretum Trompenburg op 3 september jl.
Er ontstonden al wandelend en theedrinkend mooie gesprekken van mensen die elkaar misschien daarvoor nog niet eens zo goed kenden.
Na de startdienst schoven we aan bij een heerlijk lunchbuffet. Veel mensen hadden iets lekkers gemaakt en er was in overvloed.
Fijn dat we zo met elkaar kunnen delen van het goede! Jaarthema ‘Aan tafel!’

VIER THEMABIJEENKOMSTEN “AAN TAFEL”
Vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.
De tafel staat in het midden. Wat gebeurt er om de tafel middenin de kerk?

Elke zondag komen we samen rondom de tafel of de preekstoel. Wat is het hart van de eredienst met gezangen, bijbel lezen, brood en wijn en gebeden? Dit seizoen wil ik met anderen hardop nadenken over de liturgie en gebruiken in de Wingerd.
Als hulpmiddel bij het gesprek lees ik het boekje “Tot Gods eer” van Marcel Barnard. Hij schreef op verzoek van de kerkleiding dit gespreksboekje voor alle kerkgangers. Hierin beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.
Via het boekje komen met elkaar in gesprek over de liturgische “spelregels” in de Wingerd.
 
Data: in 2022:6 okt,27 okt, in 2023:nader te bepalen
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: ds. Jils Amesz
Opgave: ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nlAAN TAFEL MET VLUCHTELINGEN
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om in het voorjaar van 2023 met vluchtelingen aan tafel te gaan.
Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Door ook mee te doen aan Deel je tafel draagt u eraan bij dat vluchtelingen zich welkom weten in Nederland en dat ze zich hier thuis gaan voelen. We informeren u via het Wingerdnieuws.

3 Gesprekskringen en  meditatie

GESPREKSKRING “SPIRITGROEP”
Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk?
We laten ons inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt.
Elke avond maken we kennis met een thema van Franciscus.
Daarna gaan we met een duurzame oefening bij het thema aan de slag. We wisselen aan de hand van vuistregels en andere informatie ideeën uit en je kunt elkaar helpen om een duurzame leefstijl te vinden die bij jou en je leefsituatie past.
Een leefstijl die plezier geeft omdat je leeft uit je inspiratie of geloof. Een leefstijl die je verbindt met velen die werken aan een duurzame planeet. Van harte welkom om mee te doen, want samen verduurzamen is erg leuk!
We werken met het nieuwe cursusboek van Corinne Groenendijk, VerduurSamen met Franciscus.
Naar een groene en geïnspireerde leefstijl.
Het boek is voor €15,00 te bestellen bij Berne Media via:
https://www.berneboek.com/9789089724434/groenendijk-corinne/verduursamen-met-franciscus/
Graag begroeten we nieuwe mensen in deze groep van 30-, 40- en 50-ers.
Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.
 
Data: in 2022:4 okt,1 nov. 29 nov. .in 2023: data nader te bepalen.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: Jacqueline Snijders en ds. Jils Amesz
Opgave:  j.h.snijders@planet.nlMEDITATIEKRING "HOE LEEF IK GROEN EN GELOVIG? FRANCISCUS INSPIREERT"

De meditatiekring is in coronatijd nog enige tijd online doorgegaan. Na een pauze gaan we nu weer live verder met deze kring.
We behandelen elk jaar een boekje en dit jaar hebben we gekozen voor “VerduurSamen met Franciscus”.
Naar een groene en geïnspireerde leefstijl. Van Corinne Groenendijk.

Het boek is voor €15,00 te bestellen bij Berne Media via: https://www.berneboek.com/9789089724434/groenendijk-corinne/verduursamen-met-franciscus/
Waar de jongvolwassenengroep “Spirit” meer over de praktische kant met elkaar zal praten, gaat de meditatiekring meer in op mediteren bij de teksten van Franciscus.
Meditatie zorgt ervoor dat je je gedachten tot rust brengt en je zintuigen inzet om echt in het hier en nu te zijn en stress lot te laten.
Je kunt meditatie ook gebruiken als een vorm van gebed, om Gods stem te verstaan in de stilte en je geloofsleven vorm te geven.
Weet je nog andere mensen die mee willen doen, stuur de uitnodiging gerust door!
 
Data: in 2022: 11 okt. 22 nov. in 2023: data nog nader te bepalen
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding: Jacqueline Snijders en ds. Jils Amesz
Opgave:  j.h.snijders@planet.nl


GESPREKSKRING “BIJBEL LEZEN EN LEVENSVRAGEN” – NIEUW!

Wat betekent ons geloof bij het ouder worden? Waar vertrouwen we op? Waar maken we ons zorgen over?
Tijdens deze gesprekskring “Bijbel lezen” willen we delen wat ons ten diepste bezig houdt en beweegt.
Aan de hand van bijbelgedeeltes zullen we achtereenvolgens verschillende teksten bespreken. Wat betekenen deze teksten in ons dagelijks leven? Hoe inspireren ze ons? En waar worstelen we mee?
De gesprekskring komt eenmaal per maand bij elkaar op dinsdagmiddag. Het doel is elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan over geloof en leven.
Data: in 2022: 4 okt. 1 nov. 29 nov. in 2023: data nog nader te bepalen
Tijd: 15.00-16.30 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: ds. Jils Amesz
Opgave:  ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl4 Boekbesprekingen

KRING “PASSIE VOOR LEZEN”
Wat heerlijk: uitzicht op een normaal “Passie voor lezen”-jaar in De Wingerd!
Ervaringen en gedachten uitwisselen die we hebben opgedaan bij het lezen van de boeken, maar ook geïnteresseerd zijn in elkaars persoonlijke verhalen.
We hopen op een vaste lezersgroep, zoals we jaren hebben gehad. Sommige deelnemers hebben moeten afhaken,
dus nieuwe lezers zijn van harte welkom.
We hebben in goed overleg met elkaar een mooi programma samengesteld.
De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of
anders het boek zelf aanschaffen.
In dat geval kunt u het boek nog eens uitlenen of cadeau doen aan familieleden of vrienden.

Hieronder volgen de boeken met de data. We beginnen steeds om 20.00 uur in De Wingerd.
In 2022: 
13 oktober Cliënt E. Busken Jeroenn Brouwers
10 november Wij zijn licht gerda Blees
8 december Vallen is als vliegen Manon Uphoff

In 2023:
9 februari De ontdekking van de hemel Harry Mulisch
9 maart Birk Jaap Robben
13 april de Belofte Damon Galgut

De boeken worden achtereenvolgens besproken door: Ko Burema en Jilles Scheurwater, Jeanne Hoefnagel, Jansje Scheurwater, Hannie van ‘t Verlaat en Huig Maaskant, Alice Boon, Ella Markus
Plaats de Wingerd
Opgave Jilles en Jansje Scheurwater. jhscheurwater@live.nl


GROENE THEOLOGIE (TREES VAN MONTFOORT)
De komende maanden lezen we de laatste twee hoofdstukken uit het boek “Groene Theologie”.
In het vierde hoofdstuk van haar boek beschrijft Trees van Montfoort de ideeën van drie eco-feministische theologen.
Deze theologen zijn afkomstig uit verschillende werelddelen en kerken (protestants, katholiek en oosters-orthodox). De nadruk op vrouwen komt misschien als een verrassing, maar volgens de schrijver is dit heel logisch, omdat het vrouwelijke van oudsher is verbonden met het aardse en het mannelijke met het goddelijke. Het denken van de theologen is sterk beïnvloed door de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie en geeft een tegenwicht aan de dominante uitdrukkingen als rentmeesterschap en “zorg voor de schepping”.
 
Data: in 2022: 26 sept., overige data in overleg
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: ds. Jils Amesz
Opgave: ds. Jils Amesz. ds@wingerdkrimpen.nl

          


GEDULD MET GOD (HALIK)
“Geduld met God - Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven”; Thomas Halik.
In zijn boek ‘Geduld met God’ neemt Thomas Halík de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs
(Lucas 19: 1-10) als uitgangspunt.
De “tollenaar” kijkt liever schuchter van een afstand toe dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt de schrijver om een nieuwe verhouding uit te werken tussen geloven en niet-geloven, waarmee hij mensen van binnen en buiten de kerk in hun zoeken en vragen heel nabij komt.
Een van zijn kernpunten is dat ‘geduld hebben met God’ belangrijk is voor het geloofsleven.
“Geduld met God” is een boeiend boek, voor wie wil nadenken over de verhouding tussen de kerk en de seculiere cultuur en beiden met elkaar in gesprek wil brengen.
In een serie van vier avonden gaan we met elkaar in gesprek over zijn boek en zijn gedachtengoed.
De eerste avond is op donderdag 20 oktober om 20.00 uur in de Wingerd.
 
Data: in 2022: 20 okt, 1 dec.in 2023:nader te bepalen
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: ds. Jils Amesz
Opgave:  ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl5 Thema avonden en sprekers

‘GOED EINDE’ / AANDACHT VOOR DE DOOD
De Werkgroep Vorming en Toerusting van de Wingerd organiseert twee avonden over bovenstaand onderwerp, namelijk op 5 en 12 oktober a.s.

Op 5 oktober komt Michaël Kevenaar, huisarts te Krimpen aan den IJssel en lid van de Wingerdgemeente.
Het motto van zijn bijdrage is: “Nooit te vroeg om over het einde te beginnen”.
Het zal gaan over onderwerpen zoals: vragen over het levenseinde, (pro-) actieve zorgplanning, euthanasie, wilsverklaring, wel of niet reanimeren, en palliatieve zorg.

Op 12 oktober komt Marinus van den Berg uit Rotterdam. Marinus van den Berg is priester, voormalig verpleeghuispastor (o.a. in IJsselmonde) en daarnaast actief als spreker en publicist over thema’s als afscheid, rouw en verlies en zorg.
Rode draad in zijn werk: Omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven.
Hij zal vooral de pastorale invalshoek kiezen: zingevingsvragen rond de dood, betekenis van het geloof, ziek worden, slecht nieuws.
Op beide avonden is er volop ruimte voor vragen en discussie.
 
Data: 5 okt, 12 okt 2022
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: Wg Vorming en Toerusting
Opgave: Dingena Staal  staal.stienstra@planet.nl


KEES LAFEBER – AUGUSTINUS

Op donderdag 19 januari 2023 komt Dhr. Kees Lafeber een lezing houden over Augustinus in De Wingerd. Iedereen is van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur. Kees heeft al eerder lezingen verzorgd in De Wingerd. We kennen hem als een boeiend spreker.
Hij schrijft zelf het volgende over de avond:
Augustinus ( 354- 430 ) is ongetwijfeld de invloedrijkste kerkvader van het westerse
christendom. Die invloed dankt hij niet alleen aan zijn denkkracht, eruditie en enorme productiviteit, maar ook aan de actualiteit van zijn ideeën.
De afgelopen jaren zijn veel van zijn werken weer in druk verschenen, vaak nieuwe vertaling, zodat een breed publiek er kennis van kan nemen. Men kan Augustinus benaderen als filosoof of als theoloog, maar meestal zijn die twee niet helemaal te scheiden. Zijn leven lang heeft hij geprobeerd het Griekse denken van zijn dagen te integreren in zijn religieuze visie. Hij stelde zich steeds de vraag: kan ik ook weten (rationeel kennen) wat ik geloof? Daarom gaat deze lezing o.a. over de verhouding tussen geloof en wetenschap, een onderwerp dat actueel is tot op de huidige dag.
 
Datum: 19 jan. 2023
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: Wg Vorming & Toerusting
Opgave:  Jilles Scheurwater jhscheurwater@live.nl
KRUISWEGSTATIES MET HUIB NEVEN EN EEN BEZOEK AAN DE BRON
In vrijwel elke rooms-katholieke kerk komen kruiswegstaties voor, veertien afbeeldingen van Christus’ gang naar het kruis.
Bij het binnengaan van zo’n kerk is het altijd weer een verrassing hòe de staties zijn vormgegeven. Die verscheidenheid is enorm. Het is vooral boeiend om te zien hoe door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag kunstenaars zich geïnspireerd voelen om het “cruciale” bijbelverhaal met alle mogelijke middelen uit te beelden.
Interessant zijn de staties van eigenzinnige kunstenaars die hun eigen interpretaties aan het lijden in de wereld geven.
Sommige staties werden dan ook door de kerkelijke autoriteiten verboden. Er valt dus veel te zien en te horen.
 
Datum: 23 maart 2023: lezing door Huib Neven. 30 maart 2023: bezichtiging kruiswegstaties in R.K. de Bron
Tiijd: 20.00-21.30 uur
Plaats:  23/3: de Wingerd.
30/03 R.K. de Bron
Begeleiding: Wg Vorming & Toerusting
Opgave:  Dingena Staal staal.stienstra@planet.nl


Andere activiteiten

TAIZÉ AVONDGEBED
Welkom bij de avondgebeden in de sfeer van Taizé, 1x per 2 maanden op zondagavond.
Een half uur van zingen, gebed en stilte. Na afloop drinken we met elkaar koffie/thee.
 
Data: in 2022: 25 sept ,13 nov.in 2023: nog nader te bepalen
Tijd: 19.15 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding: Esther Rijnders, Jacqueline Snijders


SEIZOENSWANDELINGEN

Geheel in lijn met het jaarthema passen ook dit jaar weer de seizoenswandelingen, want na de wandeling gaan we altijd even “Aan Tafel”. En de verbinding zit sowieso in het samen met elkaar praten en genieten van de steeds weer verrassende Hollandse plekjes.
In Schiebroek gaan we op zoek naar paddenstoelen op 16 oktober.
Op 15 januari proberen op het water te lopen langs de in aanbouw zijnde Blankenburgverbinding in Vlaardingen.
De lentewandeling is op 16 april op de landtong van Rozenburg.
Op 2 juli zoeken we de zomerse koelte in de Dordsche Biesbosch.
Iedereen is weer van harte uitgenodigd op mee te wandelen. De route is 5 km en aan het eind is er altijd een toilet in de buurt en natuurlijk plaats om aan tafel te gaan met een drankje.
We rijden met elkaar mee naar de plek van bestemming.
 
Data: in 2022: 16 okt. In 2023:25 jan. 16 april, 2 juli
Tijd:  vertrek 13.30 uur
Plaats:  vanaf de Wingerd
Begeleiding: Hans van Embden, Jacqueline Snijders
Opgave:  Hans van Embden embde031@planet.nl
ZINWANDELINGEN

De ZIN-wandeling heeft drie ingrediënten: stilte, bezinning en verbinding. Allereerst wandelen in stilte, daarna wandelen in stilte met een tekst of thema, gevolgd door een wandeling in twee- of drietallen met een gesprek over de tekst.
Het stil wandelen geeft je de gelegenheid je gedachten te laten gaan. Of niet, en gewoon te genieten van het lopen, van wat je ziet en hoort. We lopen ca 1 uur.
 
Data: nog te bepalen, zie Wingerdnieuws
Tijd: 19.30-20.30 uur
Plaats: vanaf VTV De Amateur (tegenover de Wingerd)
Begeleiding: Astrid Hofstra,Michaela Legerstee,Jacqueline Snijders
Opgave:  Jacqueline Snijders. j.h.snijders@planet.nl
KLIEDERKERK

Dit seizoen willen we bekijken of we kliederkerk weer kunnen opstarten na de coronatijd!
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de mensen om hen heen.
Het vindt één keer per kwartaal plaats in basisschool De Wegwijzer en duurt ongeveer 2 uur.
Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Is het kerk of kliederen?
Alletwee: kijk ook maar op www.kliederkerk.nl. Ben je gelovig of juist niet?
Wil je iets van ‘‘dat er meer is’’ meegeven aan je kind? Kom je wel eens in een kerk, of juist nooit?
Je bent welkom zoals je bent! We gaan aan de slag met volwassenen en kinderen samen: spel,
knutselen, sport, tekenen, praten.
Wees welkom om mee te vieren, te kliederen en wat lekkers te eten na afloop!
Het kliederkerkteam: Ds. Jils Amesz, Jacqueline Snijders, Giny van der Velde en Marijke Godeschalk
 
terug

Agenda

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 09 jun 2023 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 11 jun 2023 om 10.00 Zondagsdienst

ds C.R. Groenendijk uit Maarssen

zo 11 jun 2023 om 10:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


Volg ons via

                
kerk tv