diaconie


De hoofdtaak van de Diaconie is de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving,
zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten. Daartoe wordt o.a. geld ingezameld en,
grotendeels samen met andere wijken in  het ACD (algemeen college van diakenen),
vastgesteld aan welke doelen dit geld wordt besteed.

Klik hier voor meer informatie over onze huidige diaconale actie.

Wilt u in contact komen met de diaconie, dan kunt u een mail sturen naar onderstaand adres.

Contactpersoon: Marjan Lucas
diaconie@wingerdkrimpen.nl
 
Stille Hulp

Stille Hulp


Indien een gemeentelid om welke reden ook tijdelijk financiële ondersteuning nodig heeft,
kan hij of zij hier een beroep op doen.
Zoals de naam al aangeeft, wordt dit werk in stilte gedaan en is discretie gegarandeerd.
Heeft u, of weet u iemand die, financiële zorgen heeft neemt u dan contact op met
één  van de diakenen om te kijken of wij u kunnen helpen.