visie

Waar wij komende jaren aan willen werken.

Samen met de toekomstige predikant willen we als gemeente werken aan: 
  • Uitbouwen en versterken van de eredienst met een eigentijdse liturgie.Wij vinden het belangrijk om ons binnen de traditie van de Protestantse Kerk te onderscheiden dooronze eredienst. Daarbij willen we met onze liturgie aansluiting zoeken met hedendaagse vormen en gebruiken en vinden we het belangrijk dat de verkondiging ons tot nadenken zet, ons persoonlijk geloof versterk en verbinding legt tussen de Bijbelse verhalen en de actuele realiteit waarin wij leven.
  • Zoeken naar nieuwe/andere vormen van pastoraat. Het huidige pastorale team wil graag nieuwe vormen van pastorale ontmoetingen ontwikkelen die aansprekend zijn voor de middengroepen. Daarbij wil ze zich laten inspireren/begeleiden door een professional die samen met het pastorale team wil optrekken.
  • Stabiliseren wat we hebben en zoeken naar groei en samenwerking binnen de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel. Afgelopen jaren is het ledental van de wijkgemeente teruggelopen. De komende jaren willen we proberen om deze trend te doorbreken en om te zetten naar stabilisatie van het aantal leden en mogelijk zelfs een lichte groei hiervan, zodat we gedurende de komende 5 jaar onze positie binnen de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel weten te behouden of zelfs te versterken. Daarbij willen we tevens zoeken naar verdergaande samenwerking met andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel. 
terug

Agenda

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 26 jul 2024 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 10:00 Zondagsdienst

ds K. Holwerda uit Amsterdam

zo 28 jul 2024 om 10:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Volg ons via

                
kerk tv   
 

Verhuur