Kerkenraad

  
De Kerkenraad
De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.
In de kerkenraad zitten de vertegenwoordigers van de werkgroepen.
Deze werkgroepen hebben ieder op zijn eigen terrein taken en verantwoordelijkheden.
In de kerkenraad worden deze taken en verntwoordelijkheden op elkaar afgestemd en worden nieuwe initiatieven besproken.
 
Hiernaast ziet u het organisatieschema.
Toelichting
De lichte cirkel stelt de hele gemeente voor.
De werkgroepen werken binnen en buiten de gemeente.
Kerkenraad, met daarin het moderamen vormt het hart van de gemeente.
Zowel de werkgroep Communicatie als de predikant vormen een belangrijke factor in alle lagen van de gemeente, maar ook naar buiten toe.

Voorzitter Kerkenraad: Jacqueline Snijders.
Scriba:  Hannie de Bos scriba@wingerdkrimpen.nl
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 03 dec 2023 om 10.00 Zondagsdienst

ds. J. Compagner

zo 03 dec 2023 om 10:00 uur

Klusploeg

ma 04 dec 2023 om 13:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur 

Volg ons via

                
kerk tv