kerkdienst via You tube

Wingerd kerk tv

kerkradio

Kerkomroep

liedboek

Liturgie

Om de kerkdienst goed te kunnen volgen vindt u hier onze liturgie

LOK Krimpen
Via de lokale Omroep Krimpen kunt u ook het programma "de kerken spreken" beluisteren.
Deze uitzending wordt één keer per zeven weken door onze gemeente verzorgd.