Onze predikantGraag stel ik mij even voor aan u.

Nieuwe website


Op verzoek van de kerkenraad en de AK wordt er een nieuwe website gemaakt. 
Deze website is in lijn met de landelijke PKN communicatie en ook in lijn met de nieuwe website van de IJsseldijkkerk.


 
de kerk

Covid-19We mogen voorzichtigaan weer!

Op basis van de laatste persconferentie én het uitgebrachte advies van de PKN gelden de volgende aanpassingen:
 
Met ingang van zondag 23 januari kunnen gemeenteleden de kerkdienst weer bezoeken.
Maximum 30 personen (excl. max 10 “personeel”)
Aanmelding kan in de week voorafgaand aan de dienst tot zaterdagavond  18.00 uur via e-mail scriba@wingerdkrimpen.nl of telefonisch
Komende week zullen we nog geen verder activiteiten beginnen, maar na de volgende
persconferentie (op 25 januari) is er wellicht weer meer mogelijk.
We hopen met elkaar van harte dat we volgende week weer iets "verder open" kunnen gaan.

Deze tijd waarin we voortdurend flexibel moeten zijn, is het voor ons allen zwaar.
In alles mogen we vertrouwen hebben in die Ene die zegt:
"Ik zal er zijn voor jou. Belofte en opdracht aan ons leven."

Jacqueline Snijders
Voorzitter kerkenraad
 

landelijk PKN nieuws