de kerk

Covid-19


Lees hier de laatste richtlijnen over COVID-19 wat betrekking heeft op onze kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk.

Vanaf zondag 23 januari kunnen gemeenteleden de kerkdienst weer bezoeken.

Aanmelding kan in de week voorafgaand aan de dienst tot
zaterdagavond 18.00 uur via e-mail scriba@wingerdkrimpen.nl of telefonisch

 

vrijwilligers gezocht


Vrijwilligers gezocht voor asielzoekers boot Sliksloot

Binnenkort arriveert de boot voor de noodopvang van asielzoekers in Krimpen.
Snel daarna zullen de eerste bewoners volgen. Deze mensen kennen de weg nog niet,
zijn de taal niet machtig en hebben geen sociale contacten, dagbesteding of eigen vervoer.
Om deze mensen op weg te helpen en te zorgen dat ze de mogelijkheid hebben om alvast te beginnen met Nederlands leren, mensen leren kennen, sporten, muziek maken of andere bezigheden, hebben wij jullie nodig.

Vluchtelingkinderen Kerk in Actie


MOOIE OPBRENGST
van het project t.b.v. in Griekenland gestrande vluchtelingenkinderen.
De opbrengst van de minifair was al bekend. Deze was € 175,00
Het totaal van de giften van de collectes en de overschrijvingen per bank is geteld,
met dank aan onze diaken
Piet Geneugelijk.
Het totaalbedrag is € 1163,70

Dank Wingerdgemeente voor jullie hulp aan de in Griekenland gestrande vluchtelingenkinderen!

Corona voucher


U kunt uw coronavoucher nog steeds doneren aan de
Wingerd door deze in de Wingerd brievenbus te doen
of te bezorgen bij Jos Lankhaar.
De actie is verlengd tot eind januari.