de kerk

Covid-19


Lees hier de laatste richtlijnen over COVID-19 wat betrekking heeft op onze kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk.

Vanaf zondag 19 december zijn alle kerkdiensten online!! 

Week van het Gebed voor de Eenheid


Van zondag 16 januari t/m 23 januari is de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid.

Tijdens deze week staan dit jaar christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem.
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
De gebedsbijeenkomsten vinden door de coronamaatregelen online plaats.

 

Vluchtelingkinderen Kerk in Actie


MOOIE OPBRENGST
van het project t.b.v. in Griekenland gestrande vluchtelingenkinderen.
De opbrengst van de minifair was al bekend. Deze was € 175,00
Het totaal van de giften van de collectes en de overschrijvingen per bank is geteld,
met dank aan onze diaken
Piet Geneugelijk.
Het totaalbedrag is € 1163,70

Dank Wingerdgemeente voor jullie hulp aan de in Griekenland gestrande vluchtelingenkinderen!

Corona voucher


U kunt uw coronavoucher nog steeds doneren aan de
Wingerd door deze in de Wingerd brievenbus te doen
of te bezorgen bij Jos Lankhaar.
De actie is verlengd tot eind januari.

Wingerdcafé


Het Wingerd café  " tijdelijk gesloten"
                
Ontmoetingen, oprechte interesse in elkaar,
geeft de woensdagmiddag kleur en dan ontdek je
dat je echt op elkaar betrokken bent.