Jaarthema 2023-2024


Jaarthema 'Ga mee'       

Ga mee, bid mee, zing mee
Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.
De Reuver “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.”
De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbel gelezen wordt.

Een jaar lang gaan we aan de slag met dit thema.
In het  activiteitenboekje van Vorming & Toerusting staan genoeg activiteiten om je bij aan te sluiten, te beginnen met startzondag,
op 3 september. Een dienst in het teken van caritas. We komen aan het begin van het jaar bijeen om elkaar te ontmoeten.
Zoals Jezus in zijn leven vaak met mensen rond de tafel bijeen was, zo zullen wij ook samenkomen om verhalen uit de bijbel te horen, te genieten van het goede en met brood en wijn te delen. We zullen dit op verschillende manieren in de dienst doen om zo alvast te merken hoe het straks in Gods koninkrijk zal zijn. 
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 01 okt 2023 om 10:00 Zondagsdienst

Dhr. E. Bakker Houten

zo 01 okt 2023 om 10:00 uur

Klusploeg

ma 02 okt 2023 om 13:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


Volg ons via

                
kerk tv