Onze predikantGraag stel ik mij even voor aan u.

Nieuwe website


Op verzoek van de kerkenraad en de AK wordt er een nieuwe website gemaakt. 
Deze website is in lijn met de landelijke PKN communicatie en ook in lijn met de nieuwe website van de IJsseldijkkerk.


 
de kerk

Covid-19U heeft de persconferentie vast ook gezien en vernomen dat we wederom in lockdown gaan.
Hoewel de PKN op het moment dat ik dit schrijf nog geen advies heeft uitgebracht, heeft het moderamen
in een spoedberaad vanavond besloten om de diensten gedurende de lockdown zonder bezoekers te vieren.

Deze tijd waarin we voortdurend flexibel moeten zijn, is het voor ons allen zwaar.
In alles mogen we vertrouwen hebben in die Ene die zegt:
"Ik zal er zijn voor jou. Belofte en opdracht aan ons leven."

Jacqueline Snijders
Voorzitter kerkenraad
 

landelijk PKN nieuws