Ontstaan van onze gemeente.


"Op zaterdag 27 maart 1976 is de eerste paal geslagen voor het kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente
en Gereformeerde Kerk in Langeland aan de Populierenaan". 

Zo stond geschreven in een krantenartikel in de Havenloods in 1976.

De start van de bouw van de Wingerd was een feit. De naam werd door de liturgie- commissie unaniem
gekozen uit vele inzendingen.                                                                            
Eén van de argumenten van deze commissie over de naam luidde als volgt:
"het is een naam met een bijbelse symboliek: de wijnstok wordt o.a. genoemd in Jesaja 5:7, Hosea 10:1 en in het Hooglied.
Als bewijs van Gods liefde, die hemel en aarde verbindt. Ook Christus pas de wijnstok toe als vergelijking op zichzelf.
In de tijd van de kerkvaders symboliseert de wijnstok de geloofsgemeenschap met ranken, vertakt over alle landen."

Zoals velen weten is de Wingerd gestart in de Aula van de 24 klassige school.
De eerste preek werd gehouden op 10 maart 1974 door ds. Marja van der Veen.
Destijds begon zij haar preek met de woorden: "Het is vandaag een bijzondere zondag. 
Voor het eerst wordt er i n Langeland gepreekt. Voor her eerst zien we oecomenische samenwerking in Langeland."


In 2002 is de Wingerd gerenoveerd. Hiervoor werd een fondswervings actie gestart met als titel: 
Een huis voor de volgende eeuw..

                                         
terug

Agenda

verhuur de Wegwijzer

do 23 mei 2024 om 13:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 24 mei 2024 om 09:30 uur

Moderamen kerkenraad

vr 24 mei 2024 om 19:30 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Volg ons via

                
kerk tv   
 

Verhuur