Vorming en Toerusting


Programma Vorming & Toerusting De Wingerd 2020/2021

 
Ons programma kan vanwege CORONA maatregelen wijzigen.
We houden u hiervan op de hoogte via de media. 
Het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting voor het seizoen 2020/2021 bieden wij u hierbij met veel plezier aan. Wij zijn er ook nu in deze moeilijke tijd in geslaagd om een divers programma aan te bieden, dat velen van u zal interesseren.
Er zijn een aantal nieuwe activiteiten, maar ook de bekende kringen vinden weer doorgang na een stand-still periode door corona. Niet alle data zijn nog bekend op moment van dit schrijven. Dit heeft te maken met de afweging voor het al dan niet opstarten nu het coronavirus toch weer de kop opsteekt.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de werkgroep hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.  De bijeenkomsten zijn voor iedereen, of u wel of geen lid bent van de Wingerd. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij expliciet vermeld.

Contactpersoon:
vormingentoerusting@wingerdkrimpen.nl


Anders groen

In onze westerse wereld staan we behoorlijk ver van de natuur. Natuurlijk wandelen we wel eens in het bos, maar met die relatie bedoelen we dat je zelf natuur bent en er volkomen afhankelijk van bent: je adem, je voedsel, een leefbaar klimaat. Meer leren over de rijkdom van de schepping en over ingeweven ritmes helpen om je leefstijl er meer op aan te laten sluiten en beter te luisteren naar wat je lichaam aangeeft. De natuur laat veel zien van wie God is. Versta je de kunst om ervan te genieten, ergo om wat je doet genietend te doen? Hoe maak je tijd voor wat je echt belangrijk vindt in het leven?
Werkgroep V&T nodigt u graag uit om daarover in gesprek te gaan met theologe Trees van Montfoort die het boek ‘Groen Theologie’ schreef of gewoon eens lekker te genieten van een zinwandeling in het mooie Krimpenerhout.

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Meld u daarom aan bij de organisator om teleurstelling te voorkomen. Hij of zij houdt u dan ook op de hoogte over het wel of niet doorgaan van de activiteit. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten en begroeten bij een – of meerdere – activiteiten.
Namens V&T, Huig Maaskant (voorzitter), Jilles Scheurwater en Jacqueline Snijders 


“Anders groen”

In samenwerking met de Gemeente Krimpen a/d IJssel organiseren we tijdens de Nationale Klimaatweken van 12 oktober t/m 7 november activiteiten een aantal activiteiten onder de noemer ‘Anders groen’.
De Nationale Klimaatweken zijn in het leven geroepen door de Rijksoverheid. Het is een onderdeel van de campagne ‘Iedereen doet wat’, die een jaar geleden is gelanceerd. Onder de titel ‘Iedereen doet wat’ helpt de campagne mensen bij het maken van duurzame keuzes in en rond het huis. De campagne maakt duidelijk dat iedereen iets kan bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder. De vraag is niet of mensen iets kunnen doen voor het klimaat, maar wat ze kunnen doen. De Nationale Klimaatweken zijn voor de gemeente een uitgelezen kans om alle duurzame activiteiten in Krimpen in de spotlights te zetten en heel Krimpen in beweging te krijgen om een extra stap te zetten voor het klimaat.Taizé avondgebeden

De Taizégroep organiseert 1x per 2 maanden een Taizé-avondgebed.
De kerkzaal is vanaf een kwartier voor aanvang open. Vanaf dat moment kan iedereen binnenkomen om zich voor te bereiden op de viering.
De kaarsen worden dan aangestoken en er worden zacht Taizéliederen gedraaid om in de sfeer te komen.
We vieren een korte liturgie met liederen, schriftlezing, gebed en stille momenten.De Taizé-liederen zijn afkomstig uit de vieringen zoals deze gehouden worden in de Broedergemeenschap van Taizé. In Taizé zijn stilte, inkeer, zang en bezinning de hoofdingrediënten van de liturgie. Alle onderdelen van deze viering gaan vloeiend, zonder verbindende woorden, in elkaar over. Voorafgaand aan de dienst verdelen we onderling de op te zeggen teksten onder degenen die dat willen.
De liederen zijn als gebeden en de gebeden worden gezongen als liederen. De teksten van de liederen zijn eenvoudig. Ze zijn gebaseerd op, en geïnspireerd door, zinnen uit de Bijbel. Door de tekst te herhalen, en ons daarmee op de woorden te concentreren, kunnen we de betekenis van de woorden gaan voelen. Voor de Taizé-liederen geldt dat het aantal herhalingen van de liederen vooraf niet is bepaald. Het aantal herhalingen wordt bepaald door de sfeer in de kerk.
Iedereen is van harte welkom!

Elk jaar organiseert de Taizégroep eind augustus een reis naar Taizé. Meer informatie over de reis bij de organisatoren.
 
Data:     27 sept, 15 nov, 17 jan, 14 mrt,
  2 mei en 27 juni
Aanvang: 19.15 uur 
Locatie: kerkzaal De Wingerd
Organisatie:  Esther Rijnders 
  (erijnders79@gmail.com) en
  Jacqueline Snijders
  (j.h.snijders@planet.nl)Vacare Meditatiekring

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert, leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging
en muziek. Welkom om mee te komen doen.
 
Data:  27 okt, 17 nov en 15 dec, data in 2021 
  nader te bepalen. o.a. 9 november.
Aanvang: 20.00 uur(koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Locatie:   zaal 4 De Wingerd
Begeleiding:  ds 
Organisatie: Hannie van ’t Verlaat 
  (hannievtv@gmail.com) en 
  Jacqueline Snijders. aanmelden 
  (j.h.snijders@planet.nl)
Spiritgroep

Deze kring bestaat uit ca 8 tot 10 mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar die elkaar maandelijks ontmoeten, in de coronatijd zelfs wekelijks op maandagavond, hetzij on-line, hetzij live bij iemand thuis. We praten met elkaar over geloof en de grote vragen van het leven. Per toerbeurt bereiden de leden van de groep zélf een thema voor dat zal worden besproken. Dit zorgt ervoor dat de kring een afwisselend en uitdagend karakter blijft houden. 
Data en tijdstippen worden in overleg gekozen; tot nu toe is dat nog iedere maandagavond. Maar de avond kan nog wijzigen. Spreekt deze opzet je aan? Neem even contact op met de organisator als je belangstelling hebt.  Je bent van harte welkom om mee te doen.
 
Locatie:   on-line of bij de groepsleden thuis
Organisatie:   Karin Burger
  (karin.burger@hotmail.com) 

Filmplus, een andere kijk op niet-alledaagse films
 
Al heel lang vertonen we vier keer per seizoen op de maandagavond een niet-alledaagse film. Een groep van 25 – 35 mensen uit geheel Krimpen mogen we tot onze trouwe bezoekers rekenen. De vertoonde films zijn heel divers, maar getuigen van een religieuze, maatschappelijke, filosofische en/ of historische diepgang. Ds. Anton Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films. Met het napraten hierover – wat niet zelden leidt tot een levendige discussie – besluit hij hiermee de avond. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het Evert Barreveld weten en hij houdt u op de hoogte. Zodra bekend is welke films vertoond worden, mailt Evert dit aan alle belangstellenden, inclusief een korte toelichting. 

 
Data: volgen
Aanvang: 19:30 uur 
Plaats:   Kerkzaal De Wingerd
Bijdrage:   € 3,- (incl. consumpties en de eerste avond 
  van het seizoen is gratis) 
Organisatie: Evert Barreveld(ebarreveld@kpnplanet.nl)

Passie voor lezen
 
De leesclub leest en bespreekt met elkaar boeken die voorgesteld zijn door de organisatoren in samenspraak met de lezersgroep. Deze inmiddels reeds vele jaren bij elkaar komende groep mensen met een vaste kern van ongeveer 20 lezers is ook erg betrokken en geïnteresseerd in elkaars persoonlijke verhalen.
Nieuwe lezers zijn van harte welkom. 
De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of anders het boek zelf aanschaffen. In dat geval kunt u het boek ook nog eens uitlenen of bespreken met familieleden en vrienden. Kliederkerk

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Bij kliederkerk laten we jong en oud op een creatieve manier samen de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. 
Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de mensen om hen heen. Het vindt 6x per jaar plaats in basisschool De Wegwijzer en duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Ben je gelovig of juist niet? Wil je iets van “dat er meer is” meegeven aan je kind? Kom je wel eens in een kerk of juist nooit? Je bent welkom zoals je bent! Kom gerust eens meedoen op zondagmiddag! Vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk ontstaan er nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. 
Reeds vijf jaar organiseren we met veel enthousiasme Kliederkerk voor kinderen en hun (groot-)ouders of ooms en tantes. Vanwege het coronavirus hebben er vanaf maart geen kliederkerkbijeenkomsten meer plaatsgevonden. We bezinnen ons eind september om kliederkerk weer opnieuw op te starten. Data volgen zsm. 


 
Data: nader te bepalen (zondagmiddag)
  vanwege corona hopen we weer
  in 2021 te starten
Tijd:   15.00 – 17.00 uur
Plaats: PCB De Wegwijzer, Hyancint 1a Kr a/d IJ
Bijdrage: € 1,-  per keer
Voorganger: afwisselend dr Gert den Hartogh en 
  ds. Mariëlle Berends – van Waardenburg
Organisatie: Marijke Godeschalk
  (marijkegodeschalk@gmail.com)
  Giny van der Velde
  (ginyvandervelde@gmail.com)
  Jacqueline Snijders
  (j.h.snijders@planet.nl)

klik hier voor de facebook pagina Kliederkerk

 
terug