Week van het Gebed voor de Eenheid


Dit jaar is er een slotavond met een gezamenlijke, afsluitende dienst op 28 januari om 18.30 uur
in de Fonteinkerk.
Aan de afsluitende dienst op de slotavond van de Week van Gebed voor Eenheid wordt medewerking verleend door mensen uit de verschillende kerken.

Tijdens deze week is er op elke dag een korte viering met veel gebed.
De vieringen in deze de week beginnen steeds om 19.30 uur in een ander kerkgebouw:
maandag 22/1 in de IJsseldijkkerk
dinsdag 23/1 in de Immanuelkerk.
woensdag 24/1 in de Wingerd
donderdag 25/1 in de Sions/Rehoboth
vrijdag 26/1 in de Bron
zaterdag 27/1 de EGK en Molukse kerken in kerkgebouw Batu Pendjur
zondag 28/1 in de Fonteinkerk de gezamenlijke afsluitingsdienst (NB 18.30uur)

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee.
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in
de voorbeden een plek te geven.
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.
Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).
Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.
We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare
samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.
Deelname aan de Week Van Gebed voor Eenheid is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel.
terug

Agenda

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 26 jul 2024 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 10:00 Zondagsdienst

ds K. Holwerda uit Amsterdam

zo 28 jul 2024 om 10:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Volg ons via

                
kerk tv   
 

Verhuur