Week van het Gebed voor de Eenheid


Van zondag 16 januari t/m 23 januari is de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid.

Tijdens deze week staan dit jaar christenen vanuit de hele wereld stil
bij de ster van Bethlehem.
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
De gebedsbijeenkomsten vinden door de coronamaatregelen online plaats.


Als begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 16 januari
zal een online-dienst live,maar zonder bezoekers worden uitgezonden
vanuit de Wingerd-gemeente om 19.00uur
via de internetzoekterm: Wingerd-Krimpen - YouTube


In de week die volgt zullen de deelnemende kerken hun
bijdrage dagelijks om 19.30uur
met u delen via  hun eigen websites, YouTube en/of kerkomroep.nl.


Zondagavond 16 januari De Wingerd (startdienst)
Maandagavond 17 januari Rehoboth/Sionskerk
Dinsdagavond 18 januari De Bron
Woensdagavond 19 januari IJsseldijkkerk
Donderdagavond 20 januari ArkRank
Vrijdagavond 21 januari Immanuelkerk
Zaterdagavond 22 januari EGK (in de Bron)


Dit is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel,
waarin deelnemen: Arkrank; de Bron; Immanuelkerk;
Evangelische Gemeente Krimpen; de Molukse kerken;
de Rehoboth- en Sionskerk, de IJsseldijkkerk en de Wingerd.
 
terug