Wingerd 50 jaar


Zondag 10 maart 2024 is het 50 jaar geleden dat in de 24 klassige lagere school aan de
Da Capo/Una Corda de eerste kerkdienst plaats vond onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van De gereformeerde kerk, de Ark en de Hervormde IJsseldijkkerk. Hiervan uit is De Wingerdgemeente ontstaan.

Voorgangers waren: De gereformeerde dominee en de Hervormde dominee.
Er is veel bewaard over het ontstaan van onze gemeente, en de weg daarnaar toe. Ik mocht wat grasduinen in de archief stukken. Met respect heb ik gelezen hoe al in 1968 de eerste overleggen waren vanuit de IJsseldijkkerk om, naast de
twee al bestaande hervormde wijken, ook na te denken over een derde wijk. Immers Krimpen was hard aan het groeien en op grond daarvan werd bedacht hoe groot de toename zou zijn van het aantal hervormde gemeenteleden.
De gereformeerde kerk, de Ark, werd in 1970 in gebruik genomen en werd ook spoedig te klein.

Op 19-6-’69 werd een belangrijk besluit genomen: Op initiatief van de Hervormde Jeugdraad,
is, in samenwerking met de gereformeerde jeugdraad is het voorstel gedaan om 1 x per maand een jeugddienst te houden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Gereformeerde en Hervormde kerkenraad.
Dit voorstel is in principe aanvaard. De eerste stap naar onze “Samen op weg” gemeente?

Op 14 april a.s is er een feestelijke dienst, koffie drinken na afloop en een lunch. Daarna is er nog een hele leuke verrassing, maar dat vertellen we nog niet. Zet 14 april in je agenda! En nodig een “oud Wingerdlid” uit om ook te komen!

Er is in die tijd door vele mensen hard gewerkt aan het tot stand komen van die samen op weg gemeente.
Bij veel gemeenteleden leven nog verhalen vanuit die begin periode en daarna.
De komende weken kunnen jullie die verhalen delen met elkaar via het Wingerdnieuws.
Ik open daartoe de rubriek: “weet u nog”?

Janny van den Oever
terug

Agenda

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 26 jul 2024 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 10:00 Zondagsdienst

ds K. Holwerda uit Amsterdam

zo 28 jul 2024 om 10:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Volg ons via

                
kerk tv   
 

Verhuur